Bağımsız Denetim

Yönetim Sistemleri Belgelendirmesi alanında TS EN ISO/IEC 17021 ve ISO 22003, Muayene/Periyodik Kontrol alanında TS EN ISO/IEC 17020, Ürün Belgelendirme alanında TS 45011 Standardı gereği hizmet veren UDEM, İstanbul’da Şubesi olan, Ankara Merkezli bir kuruluştur.

UDEM İşletmelerde, Su ürünleri alanında faaliyet gösteren gemilerde  Hijyen – Sanitasyon denetimleri ve Temiz Oda/Sahalar için muayene faaliyetlerini  A tipi muayene kuruluşu olarak yürütmektedir.

UDEM  11 Şubat 2009 tarihinde TÜRKAK’ tan ISO 17021 sistemine göre ISO 9001:2008 ve ISO 14001:2004 Yönetim Sistemleri konularında ve  15 Aralık 2009 tarihinde TÜRKAK’ tan ISO 22000:2005 Yönetim Sistemi konusunda akredite olmuştur.

22 Aralık 2010 tarihinde de yine TÜRKAK’ tan 17020 A Tipi Muayene Kuruluşu ve 45011 Ürün Belgelendirme konusunda akredite olmuştur.

Ayrıca 10 Temmuz 2009 tarihinde TGA-DAR Akreditasyon kurumundan ISO 17021 sistemine göre ISO 9001:2008’de akredite olmuştur.

UDEM ilgili Standartlar ve rehberler çerçevesinde organizasyonunu kurmuş, çalışanlarına, ortaklarına, ülkesine, devletine, müşterilerine karşı üstlendiği sorumlulukları yerine getirmek için çalışmalarını sürdürmektedir.

UDEM which services TS EN ISO/IEC 17021 at Management System Certification area and ISO 22003, TS EN ISO/IEC 17020 at Inspection/Periodic Control area, TS 45011 Standard at Product Certification area is a body Ankara centered and has a branch office in İstanbul.

UDEM run Hygiene-Sanitation audits at ships which action at water products area and inspection activities for Clean Room/Fields in managements as A type inspection body.

UDEM has been accredited by TÜRKAK on 11 February 2009 about ISO 9001:2008 and ISO 14001:2004 Management System subjects a according to ISO 17021 and on 15 December 2009 by TÜRKAK about ISO 22000:2005 Management Systems.

They has been also accredited by TÜRKAK on 22 December 2010 about 17020 A Type Inspection Boy and 45011 Product Certification subject.

Also they has been also accredited by TGA-DAR accreditation body on 10 July 2009 about ISO 9001:2008 according to ISO 17021.

UDEM has established the organization within the scope of related standards and guides, and they have continued to their activities to fulfill responsibilities taken against their employees, shareholders, country, government, customers.