Dentarem

İstanbul Anadolu Yakasında Kozyatağı Mahallesi Şemsettin Günaltay Caddesi ( Minibüs Caddesi) 48/14 numarada 1987 yılından bu güne kadar aynı adreste 3 hekim, 1 hijyenist ve sağlık eğitimci, 3 asisitanla diş hekimliği faaliyetlerini sürdürmektedir.

DİŞ HEKİMLERİ

  • Dr. Remzi ÜLGEN

    Uzmanlık

    Özgeçmiş

    • 1969-1970 Ankara Cumhuriyet Lisesi, • 1970-1975 Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, • 2005 İstanbul Üniversitesi Toplum Ağız Diş Sağlığı Bilim Dalı Doktora, • “Ağız Diş Sağlığı Alanında Ülkemiz Koşullarına Uygun Sigorta Planlarının Modellenmesi” Doktora Tezi, • 1987-Devam ediyor...İstanbul Kozyatağı Mahallesi-Şenesenevler özel muayenehane, • 1976-1987 Çorum Alaca ilçesi bir yıl Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık Merkezinde, 10 yıl özel muayenehanede çalışma, • 1996 yılından itibaren İstanbul Dişhekimleri Odası Toplum Ağız Diş Sağlığı, Tüketici Hakları Komisyonu, TDB. Tüketici Hakları Komisyonu, • İstanbul Diş Hekimleri odası “Diş Hekimliğinde İş Gücü Planlaması” Hazırlık Komisyonu, • Okçu Musa İlköğretim Okulu TADS komisyon üyeliği, • 1997-2001 Bilecik-Osmaneli “Türkiye’de Ağız ve Diş Sağlığı Kapasitesinin Arttırılması Uygulama Projesi” • 1. Bursa Ağız Diş Sağlığı Kurultayı, 1.Diş hekimliği Tüketici Hakları Kurultayı, • 2000 yılı Mersin Ağız Diş Sağlığı Hizmetlerinin Finansmanı, Örgütlenme ve Sunumu Kurultayına katılım, • Mart 2007 1. Hasta Hakları Derneği Kongresine katılım, • Çeşitli Mesleki derneklerde başkanlık, proje danışmanlığı, üyelik, Ticaret Odası yönetim Kurulu üyeliği, Spor Klübü Başkanlığı, Koruma dernekleri başkanlık ve üyelikleri... • Çeşitli dergilerde yayınlanmış makale ve editör yazıları...