Dişhekimliği'nde Kişisel Koruyucu Bakımlar

 

Dişhekimliğinde Kişisel Koruyucu

Yöntemler

Prof. Dr. Serdar Çintan

Derleyen: Ebru Demirel
Dişhekimliğinde kullanılan cihazlar ve çalışılan
ortamın hem kontaminasyon riskinden
olabildiğince uzak tutulması hem de kontamine
olan yüzeylerin aseptik hale getirilmesi gereklidir.
Günümüz dişhekimliğinde infeksiyon
kontrolünü sağlamak amacıyla
birçok yöntem geliştirilmiştir.
Bunlar ünit ve diğer aletlerin dekontaminasyonunu
sağlayan sistemlerin kullanılması,
dezenfeksiyon ve sterilizasyon yöntemlerine
eksiksiz uyulması, tek kullanımlık
malzemelerin kullanımı, tıbbi atıkların doğru
yöntemlerle uzaklaştırılması, aseptik çalışma
ortamının sağlanması gibi önlemlerin
yanı sıra koruyucu giysiler giyilmesi, eldiven,
maske ve gözlük kullanılması olarak
özetlenebilir. Dişhekiminin uygulaması gereken
kişisel korunma yöntemlerinden bazıları
şu şekilde sıralanabilir:
• El yıkama ve el bakımı
• Eldiven kullanımı
• Maske kullanımı
• Göz ve yüz koruyucu kullanımı
• Koruyucu giysiler
El Yıkama ve El Bakımı
Doğru yöntemlerle yıkanmayan eller mikroorganizmaların
yayılmasında çok önemli bir rol
oynarlar. Ellerin doğru yıkanması temel bir hijyen
kuralı olarak sadece dişhekimini değil, yardımcılarını,
hastaları ve bu birey yakınlarının
korunmasında da katkı sağlar. Eller yıkanırken
izlenecek aşamalara kısaca bir göz atalım:Yazının Devamı için tıklayın