Tüzük

Diş Dostu Derneği Tüzüğü'nü PDF formatında yüklemek için tıklayınız.

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

Madde 1- Derneğin adı "Diş Dostu ."dur. Merkezi İstanbul'dur. Adresi; Darüşşafaka Mahallesi, Hürriyet Sitesi C blok Daire 6 Maslak Sarıyer İstanbul.

DERNEĞİN AMACI

Madde 2- Dernek, beslenme alışkanlıkları ve diş bakımının ağız sağlığındaki önemi konusunda toplum bilincini geliştirir. Dernek tüm Türkiye'de Dişler Yolunda eğitim ve uygulama programını yürütecektir. 

DERNEĞİN ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ

Madde 3- Dernek amaç ve hizmet konularını gerçekleştirebilmek için;

a) Koruyucu hekimlik, diş sağlığını geliştirme ve koruma yöntemleri konularında atölye ve sempozyumlar düzenler.

b) Koruma programları geliştirir.

c) Okullarda doğru diş fırçalamayı öğretmeleri için meslek dışı kişileri bilgili ve deneyimli eğitimciler haline getirmek üzere eğitir.

d) Dişler Yolunda Programı'nı yürütür ve uygular.

e) Tüketici eğitim malzemeleri üretir.

f) Üniversiteler ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapar.

g) Üyelerini ve kamuoyunu bilgilendirmek için toplantılar, paneller, seminerler, konferanslar, bilimsel toplantılar, sergiler, özel geceler, yemekli toplantılar, festivaller, fuarlar, karnavallar, yurtiçi ve yurtdışı geziler ve diğer gösteri ve etkinlikler düzenler.

h) Ağız sağlığının genel sağlığa dönüşmesini teşvik eder.

i) Faaliyet alanı ile ilgili ulusal veya uluslararası fonlardan yararlanmak için bireysel veya farklı ortaklıklarla proje başvurularında bulunur.

j) Diş sağlığının teşviki için üyeleri arasında etkileşim sağlayacak bir platform oluşturur.

k) İhtiyaç duyduğu gelirleri sağlamak için ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak iktisadi, ticari ve sınai işletmeler, ortaklıklar, vakıflar ve yardımlaşma sandıkları kurar.

l) Üyeleri ya da uzman kişiler aracılığıyla bilim, teknik, kültür, sanat, folklor, spor ve benzeri konularda faaliyet sahaları açar, dernek içinde kollar kurar ve kurslar düzenler.

m) Yardım Toplama Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yardım ve bağış toplar, alır ve verir. Şartlı ve şartsız vasiyetleri de kabul edebilir.

n) İkametgâhı için ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak taşınır ve taşınmaz malları kiralayabilir, satın alabilir ve satabilir. Bağışları ve vasiyetleri de kabul edebilir.

o) Meslek örgütleri, vakıflar, belediyeler ve kamu kurumları ile işbirliği yapar. Amaçları doğrultusunda projeler ve sorunlara çözümler üretmek amacıyla yerel yönetimi ve mahalle muhtarlığı seçimlerinde adaylardan birini veya birkaçını destekleyebilir.