Dişler Yolunda Eğitim ve Uygulama Projesi

 

2014 yılında gerçekleştirilen Dişler Yolunda projesi etkinlikleri için tıklayınız. 

 

2013 yılı Dişler Yolunda etkinlikleri için tıklayınız. 

 

2005-2012 yılı Dişler Yolunda projesi için tıklayınız. 

 

 

Dişler Yolunda Sistemik Flor Jel ve Vernik uygulamasının yapıldığı ilk çürük önleyici sınıf içi çalışma örneği 

“DİŞLER  YOLUNDA “     

Hazırlayan: Selda Alemdar Dinçer

                     Diş Dostu Derneği

                     Sosyolog

                     salemdar@disdostu.org       

İÇİNDEKİLER

 1. 1.      Ön Bölüm

            Projenin Dayanağı

            Okullarda diş sağlığı bilincinin yayılması ve Dünya Sağlık Örgütü’nün konuya bakışı

            Okullarda Diş Sağlığı Bilincini Yaymak neden doğru?

            Planlama

 • 1.4.1.  Okulun Sağlık Ekibinin oluşturulması ve projenin planlanmasına       katkısı   
 • 1.4.2.  Projeye Önderlik Edecek Diş Hekimlerinin projenin planlamasına   katılımı ve katkısı
 • 1.4.3.  Diğer Katılımcılar

            Bölgesel Durum Analizi

            Dişler Yolunda Projesi’nin kısa özgeçmişi

            Hedefler

 

 1. 2.      ANA BÖLÜM

            Projenin Tanımı ve Amacı

      Aktörler ve Görevleri

      Yer

      Konular 

      Materyal

      Yaş Grubu

      Gönüllü Diş Hekiminin Rolü

      Zaman

      Lojistik

      Eğitimcinin Eğitimi

      Uzman Kurul

 

2.2.Projede Kullanılan öğrenme ve öğretme teknikleri

 

 

3. SONUÇ

 

1. ÖN BÖLÜM

 

1.1. Projenin Dayanağı  

 

Sağlık eğitiminin, bireylerin risk faktörlerinden kaçınmaya yönelik sağlık davranışlarını seçmelerini ve yaşam biçimleri haline getirmelerini, gündelik temizlik alışkanlıklarının içerisine mutlaka ağız ve diş sağlığı temizliğini koymaları gerektiği bilincini yaymaya yönelik tüm tutum ve davranış kabullerini oluşturmak amacıyla yapılan tüm eğitim ve öğretim olanaklarının kullanılması olduğuna inanan Diş Dostu Derneği Dişler Yolunda Projesi adı altında sağlığı geliştirici projeler ve aktiviteler düzenlemekte ve uygulamaktadır.   

 

“Sağlığı geliştirme stratejileri Dünya Sağlık Örgütü tarafından 1986 yılında Ottowa Bildirgesi ile sağlığı geliştiren ortamlar oluşturmak, sağlıklı kamu politikaları oluşturmak, toplum katılımını güçlendirmek, bireysel becerileri geliştirmek, ve var olan sağlık hizmetlerini yeniden gözden geçirmek; 1997 yılında Jakarta Deklarasyonu ile sağlık için sosyal sorumluluğu arttırmak, sağlığın gelişimi için yatırımları arttırmak, sektörler arası işbirliğini genişletmek, toplum kapasitesini arttırmak ve bireyleri güçlendirmek, altyapıyı sağlamlaştırmak şeklinde tanımlanmıştır( Peker, Doktora Tezi, İstanbul, 2005).” 

 

Buna göre; 1997 yılından bu yana “Diş Dostu” olarak ağız ve diş sağlığını geliştirme ve iyileştirme konusunda sosyal pazarlama yöntemlerini kullanarak sürdürdüğümüz  aktif iletişim çalışmalarımız sırasında bir çok kurum ve kuruluştan destek gördük. Bu kurum ve kuruluşlar Diş Dostu şemsiyesi altında toplanarak faaliyetlerimizi desteklemişler ve bizim bir sivil toplum kuruluşu olarak bu günlere gelmemize olanak sağlamışlardır.

 

Diş Dostu Logosunu kullanarak sosyal sorumluluk projelerine katılan çeşitli firmalara son zamanlarda diğer sektörlerden firmalarda eklenmiştir ve çalışmalarımızın hızla ilerlemesine neden olmuşlardır. Bu süreç içerisinde sadece firmalar ile değil aynı zamanda çeşitli sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler ile de işbirliği içerisinde bulunma fırsatı bulduk.

 

Dayanağını sivil inisiyatif, sosyal sorumluluk, dayanışma ve gönüllülükten alan Diş Dostu Derneği Türkiye’nin ilk ve tek sivil toplum kuruluşu olarak sürdürdüğü çalışmalarla Türkiye’nin ağız ve diş sağlığını iyileştirmesine destek olmaya devam etmeyi arzu ediyor .

 

1.2.           Okullarda diş sağlığı bilincinin yayılması ve Dünya Sağlık Örgütü’nün konuya bakışı

 

Dünya Sağlık Örgütü’nün 2003 yılında Cenevre’de yayınladığı “okullarda diş sağlığının yaygınlaştırılması” adlı makalesinde çok açık bir şekilde belirtildiği gibi , çocukların birinci sosyalizasyon evresinden sonra özellikle uzun yıllar okula gittiği düşünüldüğünde “ okulun “diş çürüklerinden korunmada temel unsurları ile ne kadar önemli olduğunu belgeleriyle anlatıyor. Tüm okul çalışanlarının, hatta ve hatta bölgede sağlığın geliştirilmesine inanan ve bu konuda çalışmak isteyen tüm gönüllü ve duyarlı insanlarında bir ekip oluşturarak okul ve çevre işbirliği çerçevesinde  çok faydalı olduklarını ve bunların oluşturulması gerektiğini söylüyor.

 

1.3.           Diş Sağlığı Bilincini okullarda yaymak neden doğru?

 

Yine Dünya Sağlık Örgütü’nün makalesinde özetlendiği gibi, diş sağlığını okullarda geliştirmenin ve özendirmenin nedenlerini şöyle vermektedir.

 • Diş çürüğü ve diş eti hastalıkları sari hastalıklardır.
 • Bir çok çocuk, aileleri ve öğretmenler diş sağlığı konusunda bilgi sahibi değiller.
 • Bir çok çocuklar dişlerini fırçalamıyor.
 • Erken eğitim sonrada oluşacak hastalıklardan korunmak için çok önemli ve kalıcı .
 • Diş çürüklerinden korunmak ileride oluşacak masraflardan da koruyor .
 • Diş çürükleri çocukların fiziksel gelişimini engelliyor.
 • Diş hastalıkları ve çarpıklıklar okul da koruyucu programlarla önlenebilir.
 • Diş Sağlığını geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması okul program ve aktivitelerinin içerisine entegre edilmeli

 

1.4.           Planlama

 

Diş Dostu Derneği Dişler Yolunda Projesini planlarken yukarıda sayılan tüm bu unsurları göz önünde bulundurarak, okul ve aile birliği arasında ki öneminin pekiştirilmesini öngörmüştür. Okul ve okul müdürü, öğretmen, hademe ve  servis şoförü gibi tüm çalışanlar aileler ile işbirliği içerisinde bulunmalıdırlar. Bu iki tarafın işbirliği çocukların diş çürüklerinden korunmaları için şarttır. Bu nedenle, öncelikle okul ve tüm çalışanları ve eş zamanda aileler mutlaka bilgilendirilmelidirler. Bu bilgilendirme için bir okul sağlık ekibi ve projeye önderlik edecek diş hekimi olması şarttır.

 

1.4.1.     Okul Sağlık Ekibinin oluşturulması ve projenin planlamasına katkısı

 

Türkiye genelini düşünürsek, okullarda bir sağlık ekibi bulunmamaktadır. Bu sağlık ekibi hemşire, doktor ve diş hekiminden oluşabilir. İsviçre’de ve diğer bazı Avrupa ülkelerinde her okulda bir sorumlu diş hekimi yada bir diş sağlığı personeli bulunmaktadır. Mevcut Türkiye şartlarında bunu gerçekleştirmek en azından şu an için mümkün gözükmemektedir. Ancak pilot okulun çevresinde yaşayan bir diş hekimi, doktor, hemşire veya bir sağlık kurumu bu ekibi oluşturabilirler. Bu ekip projede mutlaka yer almalıdır ve okul çalışanlarının öncelikle bilgilendirilmesi için  aktif rol oynamalıdırlar. Bu çevreye yapılacak en önemli sosyal ve gönüllü katkılardan biri olacaktır.

 

1.4.2.     Projeye Önderlik Edecek Diş Hekimlerinin planlamaya katkısı

 

Bir diş sağlığı projesi Diş Hekiminin rolü olmadan düşünülemez. Gönüllü olmak isteyen ve fakat bu konuda yer ve olanak bulamayan birçok Diş Hekimi var. Gönüllü Diş Hekimleri yakın çevrelerinde oluşabilecek her türlü teknik soruya cevap verecek, okul ve aile birliklerini bilgilendirecek, zaman zaman organize edilecek seminerlerde konuşmalar yapacak ve gelişmenin sonuçlarını rapor edeceklerdir.  Her okula bir Diş Hekimi belki şu an için çok zor gözükmektedir. Ancak yurtdışında her okulda görevli bir diş sağlığı çalışanı olduğunu düşünürsek, Türkiye’de de gönüllü olmak isteyecek bir çok Diş Hekiminin olacağını ve bunların okullarda görev almak isteyeceklerini düşünüyoruz.

 

1.4.3.     Diğer Katılımcılar

 

Bölgede okul ve ailelerden başka projeye destek olmak isteyecek çeşitli meslek gruplarından oluşacak kişilerde bulunmalı ve bunların desteği sağlanmalıdır.

Türkiye’de okullarda hijyen koşulları göz önünde bulundurulduğunda  tuvaletlerin temizliği ve buralarda diş fırçalamak önemli bir sorun halini almaktadır. Bölgede yaşayan işadamları tuvaletlerin temizliği için kampanya başlatabilirler, ve tuvaletler, yenileme yoluna gidebilirler. Bu konuda sivil toplum kuruluşlarından da ayrıca yardım alınmalıdır.

Ayrıca politik unsurlar ile de işbirliği içerisinde olunmalı ve bunlarında desteği sağlanmalıdır.

 

1.5.           Bölgesel Durum Analizi

 

Yapılan çalışmanın doğruluğu ve güvenirliliği söz konusu olduğunda, hedeflerin sağlandığını ancak bir takım anketler, fokus grup çalışmaları, görüşmeler ile sağlayabiliriz. Öncelikle projede okul çalışanları ve aileler ile bir takım anketler yapılmalıdır. Bölgeden bölgeye değişiklikler gösterecek olan sonuçların üzerinde mutlaka projenin önderleri ile tartışılmalı ve sonuçlar değerlendirilmelidir. Sınıf içerisinde dağıtılacak bilgi formları ile öğrencilerin bilgi düzeyleri saptanmalı ve bu anketler zaman zaman tekrarlanmalıdır.

 

1.6. Dişler Yolunda Projesinin kısa özgeçmişi  

 

2002 yılından bu yana Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı öğrenim birimlerinde ve eğitim parklarında, özellikle ekonomik kısıtlamalar içerisinde olan 8-10 yaş çocuklar için bir eğitim ve uygulama projesi başlatılmıştır. Bu proje kapsamında, 8 haftalık bir eğitim programı çocuklara uygulanmıştır. Dersleri veren gönüllüler sayesinde yurdun  13 ilinde toplam 1950 çocuk eğitim görmüştür. Özellikle Diyarbakır, Van, Samsun, Tekirdağ, Antalya, İstanbul, Ankara illerinde gönüllü Diş Hekimleri ve gönüllü üniversiteler sayesinde proje bugünlere gelmiştir. Bu projede dağıtılan materyaller öğrenci çalışma kitabı, öğretmen kılavuzu , sınıf içerisine asılan görsel malzeme çocukların çok hoşuna gitmiştir. Ayrıca 8 hafta boyunca diş fırçası, diş macunu, diş dostu ürünler, boyama kalemi gibi yardımcı araç ve gereç de çocuklara verilmiştir.

 

Daha sonra çocuklara yüzey örtücü uygulama yapılmıştır. Bu uygulamayı ise Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Ana Bilim Dalı Mensupları yürütmüşlerdir.

 

Projenin başarısı duyulunca Toplum Gönüllüleri Vakfı’da projeye talip olmuş ve onlarla da 2004 yılından itibaren çalışılmaya başlanmıştır. TOG’un hizmet merkezlerinden yayılan proje 2004 -2005 yılı içerisinde 8000 ilköğretim çocuğuna ulaştırılmıştır.

 

Toplam ulaşılan çocuk sayısı 2006 yılı Haziran sonu itibariyle 11.000‘dir.

 

 

 

1.7.           Hedefler

 

Diş Dostu Derneği bir sivil toplum kuruluşu olarak toplumda gönüllülük unsurunu pekiştirerek diş sağlığı gönüllüleri oluşturmak istemektedir. Dünya Sağlık Örgütü’nün öngördüğü gibi, bölgede güçlenecek bir diş sağlığı hareketi ve bunun aktörleri okulları merkez alarak okuldan çevreye yayılacak ve diş sağlığını geliştireceklerdir.

 

Hedefler ulaşılabilir olmalıdır. Dişler Yolunda Projesi 8 haftalık süren bir eğitim projesidir. Yüzey örtücü uygulanarak bir çocuk için süreli korunma sağlamıştır ancak bir diş sağlığı hareketi tüm diğer unsurları da içerisine almalıdır.  Bu unsurları da yukarıda belirttik. Sadece 8 hafta süren çalışmalar o an için faydalı olur ama uzun vadede süregelecek kalıcı programlar oluşturmanın gerektiğine inanıyoruz.

 

Birleşik Amerika’da yayımlanan son bilgilere göre, insanlar sağlık ile ilgili bilgileri doktorundan önce en yakınında bulunanlara yöneltiyor. Bizler muhtemelen ilk bilgileri anne babamızdan aldık. Alamayanlar ise okulda almalılar. Bu bilgi ile yola çıkarak bizler Diş Sağlığı gönüllüleri oluşturmak , bu kişileri uzmanların önderliğinde bilgilendirmek ve okul ortamında ise çocuklarla buluşturmak istiyoruz. Bu şekilde diş fırçalama, fluorid, şekerli besinlerin tüketimi gibi temel konularda bilgi çok daha verimli ve etkili bir biçimde yayılacaktır.

 

Aşağıda bilginize sunacağımız Dişler Yolunda Diş Sağlığı Gönüllüleri projesini oluştururken, Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Ana Bilim Dalı,

Stiftung von Schulzahnpflegehilferinnen (Okul Diş Bakımı Yardımcıları Vakfı), Prof. Dr. Thomas Marthaler(Dünya Sağlık Örgütü Danışmanı), Psikolog Dr. Felix Magri hem danışmanlık yaptılar hem de tecrübelerini bizlerle paylaştılar.    

 

 

 

 1. 2.       ANA BÖLÜM “ DİŞ SAĞLIĞI GÖNÜLLÜLERİ ”

 

 

2.1.Projenin Tanımı ve Amacı

 

 

“Diş çürükleri bir davranış hastalığıdır ve bunlardan  korunmak elimizdedir”.

 

Dişler Yolunda Projesinin amacı Diş Dostu Derneği’nin misyonu gereği bireyleri diş sağlığı konusunda eğiterek özgüveni yüksek, çağdaş, sağlıklı bir toplum olmasına hizmet etmektir. Temelde anne ve babanın bilgilendirilmesini sağlayıp, çevrenin projeye destek çıkmasını öngörerek, sosyal sorumluluk kavramları ile örtüşecek bu projede okul öğrenim yeri, öğretmen ise hijyen alışkanlıklarını ev ve okul işbirliği içerisinde çocuğa aktaracak kişi olarak görülmektedir. Yani burada okul,çevre ve ev üçgeni vardır.

 

Dişler Yolunda Diş Gönüllüleri projesi, diş çürüklerinden korunmanın temelinde, bilginin öğrenim süresi boyunca ne kadar çok tekrarlanırsa o kadar çok davranış değişikliğine neden olduğuna inanılarak kurgulanmıştır.

 

Proje değerlerini sağlık, eğitim, dayanışma, kararlılık, gelişmek ve öğrenmek, çağdaşlık, gönüllülük ve paylaşımdan alır.

 

Projenin hazırlık bölümünde, pilot bölgede eğitim verilecek okullar saptanır. Proje tüm detayları ile Diş Dostu tarafından anlatılır. Öğretmenler ve okul müdürüne gönüllü Diş Hekimi tarafından diş sağlığı bilgileri aktarılır. Aynı zaman diliminde Okul Aile Birliği bilgilendirilir ve bu projede görev almak isteyen kişiler belirlenir ve bunlar okul sağlık ekibini oluştururlar. Aile, okul ve diş dostu tarafından ortak görüşmeler yapılarak durum analizi çıkartılır ve buna göre hedefler saptanır. (Ek: 1 Durum Analizi Anket formu) Bu şekilde okulda projenin ne olduğu ve kimler tarafından uygulanacağı ve ulaşılmak istenen hedefler tüm detayları ile aktarılmış olur. Önemli olan, tüm bu kişilerin projeye sahip çıkmaları ve inanmalarıdır.

 

Projenin diğer bölümü ise uygulama kısmıdır. Buna göre Diş Dostu Derneği’nin uzman kurulu tarafından eğitilmiş  Diş Sağlığı Gönüllüleri, senenin başında sınıfın diş sağlığı durumunu tespit etmek için verilen anket formunu  dağıtır. (Ek2 : Sınıf anket formu). Bu form değerlendirilir. Eğer gerekirse diş hekimi tarama yapabilir.

Diş Elçisi yılda 4 kez olmak üzere aynı sınıfa gider ve burada çocuklara fluorid jel ile diş fırçalatır. Amaç çocukların okula gidip nasıl kalem tutmayı öğreniyorlarsa aynı bunun gibi diş fırçasını doğru tutmayı öğrenmeleri ve becerilerinin gelişmesidir.  Gönüllü sınıfa girdiğinde anne ve babalara birer mektup yollar ve onları da proje ve çocuğunu takip etmesi konusunda yönlendirir. Burada öğretmene düşen görev  bir daha ki sefere kadar çocuklara her gün dişlerini fırçalayıp fırçalamadıklarını sormak ve sonuçlarını bildirmek olacaktır. 

 

Her yıl sonunda çocuklara tekrar anket formu dağıtılacak ve durum değişikliği sorgulanacaktır. Diş Hekimi çocukların ağzını gözlemleyip diş hijyeninde bir değişiklik olup olmadığını kontrol edecektir.

 

Bu proje ile okul ve çevre işbirliği içerisinde yürütülen projenin hedefleri şöyle somutlaştırılabilir:

 

Hedefler: Çocuklar bunları yapabilmelidirler:

 

Davranış                                        

 • Doğru diş fırçalama becerisi
 • Şeker tüketiminin sınırlandırılması
 • Diş Hekimine düzenli gidilmesi

 

Bilgi

 • Dişin önemini kavraması
 • Şekerin sık yendiğinde dişlere zararlı olduğunu bilmesi 
 • Dişler için Sağlıklı ve sağlıksız gıdaları ayırt edebilmesi
 • Diş çürüğünden korunmak için gereken bakımı bilmesi

 

Tutum ve Değerler

 • Dişin değerini önemsemesi
 • Diş sağlığına karşı pozitif değerler geliştirmesi
 • Diş Sağlığı ekibine saygı duyması

 

 

2.1.1. Aktörler ve Görevleri

 

2.1.1.1.  Diş Dostu Derneği : Projenin sahibi ve organizasyonu yönetecek kurum  olarak yer alacaktır. Proje için gerekli olan fon bu kurum tarafından karşılanacaktır.

2.1.1.2.  Diş Hekimleri Odası: Gönüllü Diş Hekimlerini organize edecek işbirlikçi kurum olarak yer alacaktır.

2.1.1.3.  Üniversite : Projenin bilimselliğini sorgulayacak ve sonuçların değerlendirilmesini sağlayan işbirlikçi kurum olarak yer alacaktır.

2.1.1.4.  Okul Müdürü: Okulun projeye sahip çıkmasını sağlayacak ve öğretmenlerin bilgilendirilmesi ve projenin okul aile birliğine ulaşmasına olanak verecek ortamı hazırlayan kişi

2.1.1.5. Öğretmen: Çocuğu diş fırçalama konusunda teşvik edecek ve elçi ile işbirliği içerinde olacak ve ailelerin gerektiğinde yöneleceği kişi. Çocuğun model aldığı insan  

2.1.1.6. Diş Sağlığı Gönüllüsü: Diş fırçalamayı aynı sınıfta yılda 4 kez uygulayacak kişi. Bu kişi okul müdürü ve öğretmen ile yakın temas çalışmalı ve Diş Dostu Derneği’ni bilgilendirmeli ve Diş Hekimi ile sürekli iletişim içerisinde olmalıdır. Gönüllü  yıl sonunda rapor vermeli ve görüşlerini bildirmelidir.

2.1.1.7. Okul Aile Birliği : Projenin sağlıklı yürüyebilmesi için, aileleri yönelendirecek ekip. Bunlar, projede görev almak isteyecek kişi veya kişilerin oluşmasına öncülük eder, ailelerin sorunlarını Diş Dostu Derneği’ne bildirir. Ailelerin bilgilendirilmesi için düzenlenecek seminerleri düzenler.

2.1.1.8. Toothfriendly Foundation: Projeyi finansal olarak destekleyen İsviçre’li kuruluş

2.1.1.9. Stiftung von Schulzahnpflegehilferinnen : Projeye danışmanlık yapan Dünya Sağlık Örgütü’nden Prof. Marthaler’in başkanlığını yürüttüğü vakıf

2.1.1.10. Uzman Kurul: Diş Dostu Gönüllüleri eğiten ekip

 

 

2.1.2. Yer(Setting)

 

2.1.2.1.İlköğretim Okulları

 

Projenin ilk etapta İstanbul’un 3 pilot bölgesinde başlatılması düşünülmektedir. Bunlar Beyoğlu, Beşiktaş ve Kağıthane bölgeleridir. Proje gönüllü gönüllülerin ve tüm aktörlerin başarılı işbirliği oranında yayılacaktır.

 

2.1.2.2.Sivil Toplum Kuruluşları merkezleri

 

 

2.1.3. Konular

 

Sınıf içerisinde üzerinde durulacak temel konular ;

 

 • Fluoridli diş macunu ile diş fırçalama
 • Doğru Beslenme
 • Fluorid
 • Dişin Görevleri ve Önemi

 

 

(Ek3: Bu konular ile ilgili yöntem önerileri)

 

 

2.1.4. Materyal

 

 

Bir ders yılı boyunca kullanılacak materyaller ve dokümanlar aşağıdaki gibi sıralanmıştır. Bu materyaller Diş Dostu Derneği tarafından her gönüllüye set halinde verilecektir. 

 

 

 • Fluorid Jel
 • Diş Modeli (ithal)
 • Çocuk Diş Macunu (gerekirse)
 • Diş fırçası
 • Selpak Emici Kağıt Peçete
 • Plastik Bardak
 • Çöp Poşeti
 • Ailelere Mektup ve Diş Fırçalama Sistematiği
 • Öğretmenlere Mektup
 • Çocuklar için hazırlanmış oyunlar, yap-bozlar, bulmaca ve oyun kitapları 
 • Anket Formu
 • Geri Besleme Formları

 

 

2.1.5. Yaş Grubu 

 

 

Çocuk Diş Hekimleri ile yapılan görüşmelere göre, 6 yaş çocuğun koruyucu diş hekimliği konusunda bilinçlendirilmesinde en doğru başlangıç yaşıdır.

 

 

Projede buna göre İlk yılda 6-7 yaş grubunu ele alacaktır. Daha sonra ki yıllarda aynı sınıflar 7-8 yaş grubu olarak devam edecekler. Yeni 6 ve 7’ler ilave olacaktır.

 

2.1.6. Gönüllü Diş Hekiminin Rolü

 

Böyle bir proje Diş Hekimi olmadan yürütülemez. Diş Hekimi gerekli teknik donanıma sahip olmasından ötürü projenin vazgeçilemez unsurudur. Diş Hekimi yaptığı işle ilgili olarak ayrıca gönüllülük esası içerisinde, toplum yararına faaliyetlerde bulunması gerektiğine inanan Diş Hekimi, bu projede hem alt yapının hazırlanmasında, hem de projenin yürütüldüğü sürede danışman kişi olarak yer alacaktır. Netleştirirsek;

 

 • Projeye destek vermek
 • Diş Sağlığı gönüllüsüne destek vermek , gerektiğinde sınıfta oluşacak soruları cevaplandırmak
 • Diş Sağlığı konusunda verilecek seminerlerde konuşmacı olarak yer almak ve okulu ve aileleri bilgilendirmek
 • Durum tespitine yardımcı olmak

 

2.1.7. Zaman

 

 

Proje pilot olarak Beşiktaş Bölgesinde 2005 Mayıs ayı içerisinde başlamıştır. Hedef 2005 Eylül ayı içerisinde pilot bölge çalışmalarında devam etmektir. Amaç her yıl yeni yaş grupları ve yeni bölgeler dahil edilmek üzere her yıl bir önceki yıla ilaveten 1000 yeni çocuğa  diş fırçalama eğitiminin götürülmesidir. 

 

 

2.1.8. Lojistik

 

Diş Dostu Derneği projenin tüm materyallerini gönüllülere yıl başında dağıtacaktır.  Gönüllülere gerekli malzemeleri ücretsiz olarak gönderecektir.

 

2.1.9. Eğitimcinin Eğitimi

 

Bugüne kadar yapılan çalışmalar göstermiştir ki , yapılan bir çalışmanın başarılı olabilmesi için

 

 • Sürekli olması
 • Gönüllülerin eğitimi
 • Ölçülebilir ve ulaşılabilir olması

 

gerekmektedir. Bu projeyle öncelikle her yıl aynı öğrenciye 4 kez giderek sürekli olmasını sağlıyoruz. Başarı için gerekli olan diğer şey ise gönüllünün de süreklilik göstermesidir. Bu nedenle,gönüllüler  bu projede “görevlendirilirler” ve sorumlu tutulurlar. Eğitimler yılda iki kez ücretsiz olarak yapılır. İlk kurs “ilk başlayanlar” için olacaktır. Bu kursun ilkini 1 Mayıs’ta yaptık. Kursun içeriğini Ek4 ‘te bulabilirsiniz. “Seviye 2”kursları projeye devam edenler için olacaktır. 

 

Kişisel gelişim önce öğrenmeyle, sonra bilginin derinleştirilmesiyle devam eder ve en sonunda başkalarında anlatabilecek duruma gelmeyle olgunluk dönemine girer. Buna göre yıllık kurslar düzenliyoruz.  

 

Başlangıç Kursu’nun ilk bölümü “temel diş sağlığı” bilgilerini kapsar ve ihtisas yapmış Diş Hekimleri tarafından verilir. İkinci Bölüm ise genel “eğitim prensiplerini” kapsar ve profesyonel eğitimciler tarafından “ öğrenme ve öğretme arasında ki farkı kavrama “ çerçevesinde verilir. Bu bölüm Milli Eğitim Bakanlığı’nın ilk öğretim kurumlarında öğretmenlik yapmış bir öğretmenin sınıf içerisinde  iletişim ve bilgi aktarımı konularında verdiği konuşmayla son bulur. Eğitim ise teoriye dayanmayan yeni fikirlerin üretildiği ve simulasyonun gerçekleştiği “pratik bölüm” ile son bulur. İlk kursumuzda İsviçre’den davet ettiğimiz gönüllüleri burada bizlere eğitim vermeleri ve bilgilerini paylaşmaları için davet etmiştik.

 

Yıl içerisinde pratik kazanmaya başlayan gönüllüler için tekrar kurs açılır ve bilgilerini pekiştirmek ve yaşananları aktarmaları için bir araya gelirler. Bunlar orta seviye elçiler içindir. Projenin daha sonra ki yıllarında bilgi ve alışkanlık kazanmış tecrübeli gönüllüler başkalarına eğitim vermeye başlayacaklardır.

 

 

2.1.10 Uzman Kurul

 

 

Diş Dostu Derneği Uzman Kurulunu oluşturan kişiler aşağıdadır:

 

 

1)     Prof. Dr. Serdar Çintan       - İ.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı

2)     Prof. Dr. İlknur Tanboğa      - M.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti A.B.D.  

3)     Dr. Seyhan Gücüm              - Periodontoloji Uzmanı

4)     Dr. Berna Evrenol                - Ortodonti Uzmanı

5)     Dr. Oktay Dülger                  -Endodonti Uzmanı

6)     Dr. Selim Çömelekoğlu       -Protez Uzmanı

7)     Dr. Sibel Emiroğlu               -Pedodonti Uzmanı

8)     Ali Toprak                             - Eğitimci-Öğretmen

9)     Güven Açık                           -Eğitimci- Master Practitioner NLP

 

 

2.2. Projede kullanılan öğrenme ve öğretme teknikleri

 

Öğrenme ve öğretme prensiplerimiz aşağıdaki unsurlardan oluşmaktadır:

 

Bilgiyi aktarma yöntemleri

 

 • Konuşma-Sohbet
 • Hikayeler
 • Rehberlik etmek
 • Göstermek
 • Uygulatmak
 • Grup çalışması

 

Davranışı etkileme yöntemleri

 

 • Açık tartışmalar
 • Çocuğun diğerlerine rehberlik etmesi
 • Rol-oyunu (Role-play)
 • Oyun
 • Deney
 • İnteraktif eğitim

 

 

Beceriyi Geliştirme Yöntemleri

 

 • Sık pratik –uygulama
 • Simulasyon
 • Uygulamalı Göstermek

 

 

 

 

3. SONUÇ

 

Her üç yılda bir diş fırçasını değiştiren Türk insanı diş çürüklerinden de sürekli yakınıyor. Diş çürüklerinden korunmanın en temel yolu fluoridli diş macunu ile düzenli diş fırçalamaktır.

 

Dünya Sağlık Örgütü’nün 2020 hedefleri içinde 6 yaş grubu çocukların %80 çürüksüz dişlere sahip olmaları bekleniyor. Şu anda durum bunun tam tersi. Öyleyse, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve firmalar olarak durumu düzeltmeye yönelik, çalışmalar yapmak gerekmektedir.

 

Diş Dostu Derneği diş sağlığını iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapan bir sivil toplum kuruluşu olarak çocuklar için çalışmaya ve proje üretmeye devam edecektir.

 

 

 

 

 

 

dişler yolunda ana sayfası